Ikoula Maintained by Ikoula. SmokePing-2.3.6 by Tobi Oetiker and Niko Tyni      

Telus (AS 852)

d23-16-4-1.bchsia.telus.net