Ikoula Maintained by Ikoula. SmokePing-2.3.6 by Tobi Oetiker and Niko Tyni      

Telus3 (AS 852)

d50-92-180-1.bchsia.telus.net